Salgs- og leveringsbetingelser
Vores vilkår for samarbejde!

Vikaform’s generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang Vikaform og Kunde ikke skriftligt har aftalt andet

Priser

Alle priser er dagspriser eksklusive moms

Tilbud

Tilbud/overslag er gældende i 30 dage. Vikaform forbeholder sig retten til at op- eller ned justere priser såfremt der er væsentlige ændringer i konstruktion – Det vil selvfølgelig altid være aftalt inden igangsættelse af ordre

Leveringstid

Vikaform er meget fokuseret på at levere til aftalte tid. Såfremt det ikke kan lade sig gøre notificeres kunden straks

Kunden og Vikaform opnår derefter enighed om videreforløb for ordren

Ved force majure situationer kan Vikaform ikke holdes ansvarlig – Vikaform vil dog arbejde intenst for at løse pågældende opgaver i sådanne problemstillinger

Betaling

Betaling skal altid ske jvnf. sidste betalingsdag angivet på faktura
Vikaform har ret sexy prom dresses til at opkræve renter på forfaldne beløb

Forsendelser

Med mindre andet er aftalt sker forsendelse for kundens regning

Vikaform kan ikke påtage sig ansvar for forsinkelser, og andre ting der skyldes transportør

Reklamationer

Vikaform påtager sig intet ansvar for konstruktioner fremsendt af kunden
Ansvaret udgør alene, konstruktioner lavet af Vikaform samt produktions og monteringsfejl

Generelt

Vikaform anbefaler at alle leverancer gennemtjekkes for fejl og mangler inden produktion igangsættes

Vikaform påtager sig intet ansvar for fejlbehæftet produktion der, skyldes de leverede værktøjer

Ydermere kan Vikaform ikke holdes ansvarlig for driftstab, avancetab, eller andet indirekte tab

Reklamationer kan højst udgøre den fakturerede pris for værktøjet